Persondata

Persondatapolitik

Formål
Formålet med en persondatapolitik for Power2bike ApS (herefter kaldet Power2bike) er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Det er Power2bikes mål at opretholde et højt niveau af sikkerhed og en forsvarlig behandling og beskyttelse af personlige oplysninger.

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Dataansvarlig
Power2bike indsamler forskellige typer personlige data med henblik på at kunne servicere kunden bedst muligt, når denne søger information på vores hjemmeside, handler med os, ønsker nyheder og tilbud, eller på anden måde ønsker kontakt med os.

Power2bike er dataansvarlig og udfører håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når du, ved bestilling af en vare eller ydelse afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Power2bike og dets samarbejdspartnere.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
For at kunne handle med dig og levere nyheder, informationer og tjenester til dig, indsamler vi personlige oplysninger. Power2bike indsamler disse oplysninger på følgende vis:

 • Når du forespørger eller køber et produkt eller en ydelse fra Power2bike.
 • Ved levering af tjenesten ”min side” / ”din ordre”
 • I forbindelse med kontakt med vores kundeservice.
 • Via browser cookies og ved brug af Power2bikes digitale tjenester.
 • I forbindelse med abonnement på Power2bikes nyhedsbreve og tilbudsmails.
 • Ved gennemførelse af bruger- eller kundeanalyser.
 • I forbindelse med deltagelse i konkurrencer.
 • Fra sociale medier, reklame- og serviceudbydere samt offentlige registre.

Power2bike indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt andre almindelige personoplysninger. Desuden også firmanavn, titel og cvr. når det gælder virksomheder.
 • Betalingsoplysninger, betalingshistorik og oplysninger om betalingsmetode
 • Andre oplysninger om dit køb, f.eks. ordrenummer og valgte produkt
 • Besøgshistorik ved besøg på vores websites
 • Tekniske oplysninger om computer, mobiltelefon og andre enheder, der bruges
 • Oplysninger om placering (f.eks. af mobilenheder) og indstillinger, (f.eks. sprog)
 • IP-adresse
 • Emne relateret korrespondance (f.eks. personlige oplysninger afgivet i forbindelse med kontakt til vores kundeservice) 
 • Feedback via vores kunde-/brugerundersøgelser.
 • Feedback via fysiske eller onlinebaserede konkurrencer.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.

Power2bike behandler ikke kreditkortnumre. Denne information håndteres og gemmes udelukkende af DIBS og NETS.

Personoplysninger udover almindelige personoplysninger, som du vælger at give Power2bike, betragter vi som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse eventuelt følsomme oplysninger om dig.

Deling og opbevaring af personoplysninger
Personoplysninger afgivet til Power2bike lagres på servere, der administreres af tredjemænd (databehandler) på vegne af Power2bike i henhold til vores datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Personoplysninger afgivet til Power2bike videregives kun til:

 • Interne afdelinger
 • Associerede selskaber af Power2bike, der leverer ydelser, som hører ind under Power2bikes normale virkefelt.
 • Udvalgte samarbejdspartnere, for at kunne levere det produkt eller den ydelse du har bestilt eller tilmeldt dig (f.eks. transportfirmaer, betalingsløsninger, kommunikations- og marketingløsninger)
 • Udvalgte tredjemænd i forbindelse med vedligehold og servicering af systemer som anvendes af Power2bike.

Power2bike opbevarer kun personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de produkter og ydelser, som Power2bike leverer. Power2bike har rutiner for sletning af persondata. Efter en periode uden aktivitet på en person slettes eller anonymiseres denne. Hvor længe perioden er, varierer efter af det produkt eller den ydelse, der er tale om – dog maximalt 5 år med mindre lovgivningen dikterer andet (f.eks. bogføringsloven).

Dine rettigheder
I henhold til gældende lovgivning om persondata, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Power2bike behandler om dig.
 • Ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger Power2bike har registreret om dig.
 • Ret til at få slettet de personoplysninger Power2bike har registreret om dig, dog ikke oplysninger, som Power2bike efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække dit samtykket tilbage. Behandling af dine personoplysninger vil herefter ophøre, medmindre Power2bike er pålagt at skulle behandle personoplysningerne efter lovgivningen.

Du kan anmode Power2bike om at få leveret en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal ske skriftligt (med underskrift) og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Du kan også kontakte Power2bike, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:
Power2bike ApS
Lyngbyvej 20, 3.
2100 København Ø
Att: Michael Jørgensen

Power2bike vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse. Power2bike kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Kontakt
Har du spørgsmål, kommentarer eller klager til Power2bikes behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Power2bike ApS
Vestergade 16, 3.
1456 København K
Att: Michael Jørgensen

Hvis en eventuel klage ikke medfører en afklaring med Power2bike, kan du herefter rette din klage til Datatilsynet (link: www.datatilsynet.dk).

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Power2bikes hjemmeside.